Information om Zelsy

Användarvillkor

Användarvillkor

Zelsy är en Marknadsplats där man köper och säljer second hand kläder, accessoarer och andra klädesrelaterade föremål. Vi (Zelsy, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) fungerar som en Marknadsplats online, vars syfte är att ansluta Säljare av second hand kläder, accessoarer och andra klädesrelaterade föremål med Köpare.

Det är strängt förbjudet att försöka kringgå Marknadsplatsen på Zelsy. Godkänner du detta Avtal accepterar och garanterar du att du kommer genomföra eventuella köp och försäljningar genom Marknadsplatsen och inte försöka kringgå denna.

Zelsy (Vi, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) äger inte något av de föremål som säljs genom Zelsy. Vi är heller inte en part i transaktionerna mellan Köpare och Säljare.

Zelsy (Vi, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) kan inte garantera att de föremål som annonseras på Marknadsplatsen existerar eller håller en viss kvalitet, är rättsligt tillåtna eller säkra, att användarnas annonser, omdömen eller innehåll är sanningsenliga och riktiga, säljarnas möjlighet och förmåga att sälja föremålen, eller att köpare eller säljare kommer att genomföra en transaktion eller eventuellt returnera ett föremål. Du, Användare av Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten), ansvarar och accepterar att följa alla regler som finns, och eventuella skattekrav som kan komma att krävas för något av de föremål som du säljer på Marknadsplatsen.

Zelsy (Vi, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) kan inte garantera att identiteten som Användarna har angivit eller att informationen som våra Användare lämnar på webbplatsen är sanningsenlig och korrekt. Om informationen eller identiteten en Användare på webbplatsen har angivit visar sig vara felaktig så ansvarar vi inte för detta. Misstänker du att en Användare använder sig av en falsk identitet så kan du kontakta oss och rapportera detta. Det är strängt förbjudet och olagligt att använda sig av en falsk identitet.

Villkor för annonsering

När du annonserar på Zelsy accepterar du att:

1. ansvara för innehållet i annonsen och att inte lägga upp förbjudna och olagliga objekt till försäljning. Zelsy är en Marknadsplats där du förväntas köpa eller sälja second hand kläder, accessoarer eller andra klädesrelaterade föremål och säljare förväntas skapa annonser inom den givna kategorin, eller om möjligt en uppenbart passande kategori, och inget annat.

2. din annons med allra högsta sannolikhet inte kommer att vara sökbar via sökord på sökmotorer förrän efter upp till 24 timmar eller mer. Zelsy kan inte garantera att annonsen finns tillgänglig vid en viss tidpunkt. Faktorer såsom sökord, annonsens rubrik med mera påverkar starkt.

3. godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer när du annonserar, säljer och tar emot betalning för föremål som du säljer på Zelsy.

4. det är Kostnadsfritt att Annonsera på Zelsy Marknadsplats, men att Zelsy tar en transaktionsavgift om föremålet du har annonserat blir sålt samt att även vår betalningsleverantör eventuellt kommer att kräva en avgift.

Villkor för köp

När du köper ett föremål godkänner och accepterar du att:

1. du ansvarar för att läsa hela annonsen noggrant innan du förbinder dig att köpa ett föremål.

2. du ingår ett bindande avtal att köpa ett föremål när du köper ett föremål på Zelsy.

3. godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du använder när du köper ett föremål på Zelsy.

Betalning

När du köper eller säljer ett föremål på Zelsy finns ett eller flera betalningssätt tillgängliga för dig. Sådana betalningssätt tillhandahålls av betalningsleverantörer som Zelsy samarbetar med och kan ändras från tid till annan. Betalningssätten erbjuds av dessa betalningsleverantörerna och de avgör vilka betalningssätt de vill erbjuda dig. Om du väljer att använda de betalningssätt som erbjuds på Zelsy så kommer du att ingå ett separat avtal med dessa betalningsleverantörer och godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer att använda.

Om det uppstår frågor som gäller betalning så ska de hanteras av dig och betalningsleverantören. Zelsy ansvarar inte för förseningar, fel, skador eller annat som har att göra med betalning eller utebliven betalning av föremål som du köper eller säljer på Zelsy.

Stripe

Marknadsplatsen (Zelsy.com) låter användare ansluta sina bankkonton med hjälp av Stripe för att betala eller ta emot betalningar. Köp genom Stripe genomförs med Betalkort. Uppstår problem hänvisar vi till Stripe.

Transaktionsavgift och betalningshanteringsavgift

Betalningar på Zelsy Marknadsplats hanteras av vår nuvarande betalningsleverantör Stripe. Det är Kostnadsfritt att Skapa en annons/Annonsera på Zelsy.com. Zelsy tar en transaktionsavgift vid varje köp som genomförs på Marknadsplatsen. Serviceavgiften beror på vilken betalningsleverantör som kommer att hantera betalningen. Det valda betalsystemet kommer eventuellt också att ta en avgift för varje betalning.

För Stripebetalningar tar Zelsy Marknadsplats en serviceavgift på 10%. Den lägsta avgiften per transaktion är 10 kr. Stripes hanteringsavgifter är inkluderade i denna avgift. Dessa är de enda avgifter som du kommer att debiteras för att använda Zelsy.

Annonsera

När du annonserar så rekommenderar vi att du försöker inkludera så mycket information som möjligt om föremålet ifråga. Annonser ska alltid innehålla en produktbeskrivning och en bild. Du som Användare ansvarar själv för att de bilder du använder och laddar upp på Zelsy är bilder som du själv har tagit. De får inte vara stulna från annan plats på internet.

Återbetalningar & Tvister

Vid eventuella tvister eller om båda parter vill avbryta affären av någon anledning, rekommenderar vi i första hand att båda parter försöker lösa tvisten på ett sätt som tillfredsställer båda parter. Zelsy (Vi, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) ansvarar inte för eventuella tvister mellan Köpare och Säljare, men vi kan hjälpa till med Återbetalningar i vissa fall.

För att Zelsy ska kunna hjälpa till med en återbetalning behöver vi få en bekräftelse från båda parter att detta är accepterat. Transaktionen får inte vara markerad som slutförd i transaktionskonversationen. Om transaktionen är markerad som slutförd kan vi inte genomföra en återbetalning. Säljaren ska också ha fått tillbaka föremålet för att en återbetalning ska vara möjlig.

När en återbetalning har aktiverats får köparen tillbaka sina pengar inom 5-10 dagar.

Köparen får tillbaka sina pengar minus Zelsy's transaktionsavgift, som inte kan återbetalas.

Zelsy kan inte erbjuda en garanti på att en återbetalning ska vara möjlig.

Om frågor gällande betalning uppstår ska detta hanteras av dig som Användare av Tjänsten och Betalningsleverantören (Stripe). Zelsy (Vi, Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) ansvarar inte för eventuella skador och fel samt förseningar eller annat som har att göra med betalning eller utebliven betalning av föremål som du köper eller säljer på Zelsy Marknadsplats.

Sekretess

Zelsy kommer inte sälja eller avslöja din personliga information till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Zelsy lagrar och behandlar innehåll på dataservrar som skyddas av såväl fysisk som teknisk säkerhet. Zelsy kan inte hållas ansvarig vid ett intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Lösenord

Förvara ditt lösenord på en säker plats. Som användare av Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) är du fullt ansvarig för all aktivitet, ansvar och skada som uppstår på grund av att du inte har behållit konfidentialiteten för lösenord. Om du misstänker obehörig användning av ditt lösenord eller eventuella brott mot säkerheten kan du kontakta oss. Du är också överens om att Zelsy inte kan och kommer inte att vara ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av att du inte har fått ditt lösenord säkert.

Innehållsrättigheter

Du, Användare av Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten), garanterar och accepterar att innehållet du använder inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Ansvaret för innehållet på Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) som Användaren har producerat ligger hos Användaren, som har producerat den till Tjänsten (Zelsy Marknadsplats). Zelsy har rätt att ta bort material när det anses nödvändigt.

 

Vi har rätt att ändra detta Användaravtal från tid till annan.