Information om Zelsy

Sekretess

Sekretess

Zelsy
Zelsy.com
info@zelsy.com

Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att möjliggöra kommunikation och användning av tjänster. Information kan användas för kommunikation mellan tjänsteleverantörer och användare och även för direkt kommunikation mellan användare. Vissa personuppgifter är synliga på användarens profilsida, men dessa uppgifter är frivilliga (förutom namn och kön).

Hanteringen av personuppgifter hanteras inte av någon annan part, men registerdata lagras på en server som hyrs från ett tredjepartsföretag.

Vi kommer inte sälja eller avslöja din personliga information till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Informationsinnehåll i registret

Följande information kan lagras i registret:

  • Personliga uppgifter: Namn, kön, e-postadress, telefonnummer, gatuadress
  • Kontouppgifter: användarnamn, lösenord (lagrat i krypterat format)
  • Beskrivnings/biografitexten som användaren kan skriva om sig själv
  • De erbjudanden och förfrågningar som användaren har skapat i tjänsten
  • Den givna och mottagna feedbacken och märkena
  • Statistiska data om tjänsteanvändning, t.ex. antal gånger användaren har loggat in

Cookies från tredje part

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av dessa tjänster. Du samtycker till vår användning av cookies om du fortsätter att använda vår webbplats.

Regelbundna informationskällor

Personliga uppgifter ges av användaren vid registrering till tjänsten eller när den används senare.

Konversationer mellan användare

I syfte att förebygga bedrägerier har Zelsy full tillgång och insyn till konversationer mellan användare. 

Överföringar av informationen utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Information kan lagras till en server som kan vara lokaliserad inom eller utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dataskyddsprinciper

Informationen lagras på datorer. Tillgången till informationen är begränsad med lösenord och fysisk åtkomst till datorerna begränsas av serverns webbhotell.

Vi lagrar och behandlar innehåll på dataservrar som skyddas av såväl fysisk som teknisk säkerhet. Vi kan inte hållas ansvarig vid ett intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Lösenord

Förvara ditt lösenord på en säker plats. Som användare av Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) är du fullt ansvarig för all aktivitet, ansvar och skada som uppstår på grund av att du inte har behållit konfidentialiteten för lösenord. Du godkänner omedelbart att underrätta Zelsy om obehörig användning av ditt lösenord eller eventuella brott mot säkerheten.

Du är också överens om att Zelsy inte kan och kommer inte att vara ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av att du inte har fått ditt lösenord säkert.

Innehållsrättigheter

Du, Användare av Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten), garanterar och accepterar att innehållet du använder inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man. Ansvaret för innehållet på Zelsy (Marknadsplatsen, Webbplatsen, Tjänsten) som Användaren har producerat ligger hos Användaren, som har producerat den till Tjänsten (Zelsy Marknadsplats). Vi har rätt att ta bort material när det anses nödvändigt.